Brievenbusverzending € 1,95 / pakketverzending €7,50

RETOURBELEID


Goederen die op maat ontworpen en/of gedrukt zijn Kunnen NIET geretourneerd worden. Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op uw kosten. Al deze leveringen zijn definitief.

(1) Recht tot herroeping

Indien u consument bent in de zin van het burgelijk wetboek (abw), kunt u uw verklaring op

basis waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax of e-mail) of indien het product u voor het verstrijken van deze termijn wordt geleverd – door het terugzenden van het product herroepen. De termijn begint te lopen nadat u deze instructie schriftelijk heeft ontvangen, echter niet eerder dan nadat de producten bij de ontvanger zijn aangekomen (bij herhaaldelijke levering van gelijksoortige

producten niet alvorens de eerste deellevering is aangekomen) en evenmin alvorens wij hebben voldaan aan onze informatieverplichtingen. Voor inachtneming van de termijn voor herroeping volstaat het de herroeping of het product voor het verstrijken van de termijn op te sturen. De verklaring van herroeping of de terugzending van de producten dient te worden verstuurd naar:

HSR Design

Prof. K. Schilderhof 69

8264 BL Kampen

of per e-mail aan: info@hsrdesign.nl 

 

Dit herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten die HSR Design v.o.f. op basis van specificaties van de klant heeft vervaardigd, of die duidelijk op persoonlijke behoeften van de klant zijn toegesneden. Dat geldt met name voor producten die met motieven (teksten of motieven) naar wens van de klant worden bedrukt. Het is de klant bekend dat hij HSR Design v.o.f. bij bestelling van zulke producten een concrete opdracht geeft tot het vervaardigen van de bedoelde producten.

(2) Gevolgen van de herroeping

In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de over en weer geleverde prestaties te worden teruggegeven en eventueel genoten voordelen (bijv. rente) te worden afgestaan. Indien u de ontvangen prestatie geheel of ten dele niet of slechts in verslechterde toestand kunt teruggeven, dient u ons de waardevermindering dienovereenkomstig te vergoeden.

(3) Retourproces

Retourneren kan door ons te informeren via info@hsrdesign.nl of via ons contactformulier.